MA Logo
MEDIER

LITTERATUR

På denne side finder du link til den litteratur, og de tekster vi bruger i Marijuana Anonymous. 

 

Vores grundtekst og vores arbejdsbog kaldet "Liv med håb" kan du frit downloade her fra siden. De findes også i almindelig trykt bogudgave, som kan købes til alle MA møder. De koster 50 kroner per styk.

 

Hvis du er interesseret i at høre nogle personlige historier fortalt af MA medlemmer og andre 12-trins-fællesskabers medlemmer, findes links her på siden. Disse beretninger om vejen ud af afhængighed ved hjælp af 12 trins programmet kalder vi "speaks" og er frit tilgængelige.

“Giv os SINDSRO 

til at ACCEPTERE de ting

vi ikke kan ændre

MOD til at ændre de ting vi kan

og VISDOM til at se forskellen”

Marijuana Anonymous World Service - links til eksterne sider

Anonyme hashafhængige er en del af et verdensomspændende netværk. Marijuana Anonymous World Service (MAWS) samler trådene fra de mange forskellige grupper. MAWS har en hjemmeside, hvor der findes forskelligt interessant materiale på engelsk.

MAWS udgiver blandt andet nyhedsbrevet A New Leaf og har udviklet en telefonapp. Den er gratis og kan hentes til iOS, Android eller Windows. For at få MA programmet på mobil søg efter Marijuana Anonymous i din appstore. 

Speaks - link til eksterne sider 

MA Danmarks Podcast kanal
Startet 4/12/21, hvor der løbende vil blive lagt speaks op fra medlemmer.

Spotify

PocketCasts

Anchor
RSS-Feed


12 trins Podcast

En podcast med speaks på dansk. Der findes flere MA speaks på denne side 

 

MA Danmark speaks på youtube

To MA speaks optaget til MA konvent 2014

 

XA Speakers 

En stor samling af 12 trin speaks, MA, AA, NA, CA, OA osv.

1. Vi indrømmede vi var magtesløse overfor hash, at vores liv var blevet uhåndterlige.

 

2. Kom til at tro, at en magt større end os selv kunne genoprette vor tilregnelighed.

 

3. Tog en beslutning om at overlade vores vilje og vores liv i Guds varetægt, sådan som vi hver især opfattede Gud.

 

4. Lavede en søgende og frygtløs moralsk opgørelse over os selv.

 

5. Indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtigt hvordan det forholdt sig med vore fejl.

 

6. Var helt indstillede på at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter.

 

7. Bad ydmygt Gud fjerne alle vore utilstrækkeligheder.

 

8. Lavede en liste over alle mennesker vi havde gjort fortræd, og blev villige til at give oprejsning til dem alle.

 

9. Gav direkte oprejsning til disse mennesker hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville krænke dem eller andre.

 

10. Fortsatte med vores opgørelse over os selv, og når vi fejlede, indrømmede vi det straks.

 

11. Søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi hver især opfattede Gud, idet vi kun bad om at få at vide, hvad der var Guds vilje med os, og om styrken til at udføre den.

 

12. Efter at have fået en åndelig opvågnen som følge af disse trin, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til hashafhængige og at praktisere disse principer, i alle vore anliggender.

1. Vores fælles velfærd bør komme først; personlig bedring afhænger af enheden i MA.

 

2. For vores fælles formål, er der kun en endelig autoritet, en kærlig Gud, hvis udtryk kan give sig til kende i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere, de regerer ikke.

 

3. Den eneste betingelse for medlemskab, er et ønske om at holde op med at bruge hash.

 

4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der vedrører andre grupper eller MA som helhed.

 

5. Hver gruppe har kun et hovedformål, at bringe sit budskab videre til den hashafhængige der stadig lider.

 

6. MA grupper bør aldrig støtte, finansiere eller låne MA navnet ud til noget beslægtet formål eller udefra kommende foretagende, for at penge, ejendom og prestige ikke afleder os fra vores hovedformål.

 

7. Hver MA gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra.

 

8 MA bør altid forblive ikke-professionelt, men vore servicecentre kan ansætte personale til specifikke opgaver.

 

9. MA, som sådan, bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte serviceudvalg eller kommitterer, der er direkte ansvarlige overfor dem de tjener.

 

10. MA har ingen mening om udenforstående emner, derfor bør MA navnet aldrig indrages i offentlige stridigheder.

 

11. Vores PR-politik er baseret på tiltrækning frem for reklame;vi er nødt til at bevare personlig anonymitet overfor presse, radio, tv, film og andre offentlige medier. Vi er nødt til omsorgsfuldt at vogte over anonymiteten af alle MA medlemmer.

 

12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore Traditioner, der til stadighed minder os om at sætte principper før personligheder.